očkování při cestách do zahraničí

  • meningokok

  • záškrt

  • cholera

  • virová hepatitida B

  • virová hepatitida A

  • dětská obrna

  • japonská encefalitida

  • vzteklina

  • žlutá zimnice

  • břišní tyfus

Ceny očkování se liší v závislosti na aktuální ceně vakcíny. U některých musí být provedeno více aplikací vakcíny, proto je nutno očkování začít v dostatečném časovém předstihu před cestou. Před objednáním vakcín je vyžadována záloha.

Dále provádíme doporučení a předpis antimalarické profylaxe před cestou do rizikových oblastí.

Pro obecnou představu o vhodnosti očkování doporučujeme stránky WHO a CDC.