očkování proti chřipce

Chřipka je akutní onemocnění dýchacích cest charakterizované vysokými horečkami, kašlem a schváceností.

U osob, které netrpí žádným chronickým onemocněním dochází většinou k plnému uzdravení, ačkoliv rekonvalescence může být dlouhodobější a potíže mohou přetrvávat několik týdnů.

Oproti tomu u osob s chronickým onemocněním srdce, dýchacího ústrojí (například ischemická choroba srdeční, chronická obstrukční plicní nemoc, bronchiální astma), cukrovkou nebo selháním ledvin bývá průběh chřipky často komplikovaný a může vést k závažnému zhoršení zdravotního stavu, často i ohrožení života.

Epidemie chřipky postihují velkou část populace každoročně v zimních měsících.

Očkování proti chřipce může u zdravých osob zabránit onemocnění a pracovní neschopnosti, u chronicky nemocných osob může zachránit život. Provádí se jednou dávkou vakcíny, platné je pouze pro aktuální chřipkovou sezónu, očkování je nutno každoročně opakovat.

Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění u následujících osob:

  • osoby nad 65 let

  • osoby umístěné v léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců

  • pacienti po splenektomii (odstranění sleziny), po transplantaci kostní dřeně

  • pacienti s chronickým závažným onemocněním srdce, dýchacích cest, ledvin a cukrovkou

Očkování těchto osob se v ordinaci provádí bezplatně.

Očkování je dále doporučeno u následujících osob:

  • rodinní příslušníci osob se závažným zdravotním postižením

  • všechny osoby, které ze zdravotních, rodinných nebo pracovních důvodu chtějí minimalizovat riziko onemocnění chřipkou

  • těhotné ženy

Očkování těchto osob se v ordinaci provádí za 500 Kč. (stav k 1.10.2022)