očkování

očkování povinné, hrazené ze zdravotního pojištění

  • tetanus - pravidelně po 15 letech, nad 60 let po 10 letech, v případě poranění přeočkování, pokud o posledního očkování uběhlo více než 5 let

očkování nepovinné, hrazené zdravotního pojištění

  • chřipka, pneumokok, hemofilus, meningokok, hepatitida B, COVID-19

  • je hrazeno u rizikových osob podle věku nebo zdravotního stavu, podrobnosti o indikaci a úhradě zde: chřipka, COVID-19, pneumokok

očkování zvláštní, hrazeno v závislosti na pracovním riziku

  • hepatitida B - u pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách

  • vzteklina - u zaměstnanců laboratoře, kteří pracují s virem vztekliny

  • spalničky - u zaměstnanců infekčního nebo kožního pracoviště

očkování doporučené, nehrazené ze zdravotního pojištění

  • chřipka, pneumokok, meningokok, hepatitida B, hepatitida A, klíšťová meningoencefalitida, černý kašel, papilomavirus

  • je doporučováno pro vybrané skupiny (viz očkovací kalendář pro dospělé vydaný Českou vakcinologickou společností), nehrazeno ze zdravotního pojištění, může být hrazeno v rámci speciálních programů jednotlivých zdravotních pojišťoven

očkování při cestách do zahraničí

    • meningokok, záškrt, cholera, hepatitida A, hepatitida, B, dětská obrna, japonská encefalitida, žlutá zimnice, vzteklina, břišní tyfus