POCT - INR, CRP

POCT (point-of-care-testing) znamená provádění laboratorních vyšetření přímo v ordinaci.

CRP

Vyšetření CRP (C reaktivní protein) se využívá k rozlišení virové a bakteriální infekce, jeho hladina pomáhá v rozhodnutí, kdy je nutná antibiotická léčba. Provádí se z jednorázového vpichu do prstu, výsledek je v ordinaci k dispozici do několika minut. Vyšetření ve většině případů hradí v plné míře zdravotní pojištění.

INR

Vyšetření INR (international normalized ratio) slouží ke kontrole léčby warfarinem, většinou u pacientů užívající warfarin z důvodu poruch srdečního rytmu nebo častých trombóz nebo plicích embolizací. Provádí se rovněž z jednorázového vpichu do prstu a výsledek je k dispozici prakticky okamžitě. Podle výsledku se následně upraví dávkování léku, aby byla udržena optimální účinnost léčby.