očkování proti chřipce a pneumokokům

očkování proti chřipce

Chřipka je akutní onemocnění dýchacích cest charakterizované vysokými horečkami, kašlem a schváceností.
U osob, které netrpí žádným chronickým onemocněním dochází většinou k plnému uzdravení, ačkoliv rekonvalescence může být dlouhodobější a potíže mohou přetrvávat několik týdnů.
Oproti tomu u osob s chronickým onemocněním srdce, dýchacího ústrojí (například ischemická choroba srdeční, chronická obstrukční plicní nemoc, bronchiální astma), cukrovkou nebo selháním ledvin bývá průběh chřipky často komplikovaný a může vést k závažnému zhoršení zdravotního stavu, často i ohrožení života.

Epidemie chřipky postihují velkou část populace každoročně v zimních měsících.
Očkování proti chřipce může u zdravých osob zabránit onemocnění a pracovní neschopnosti, u chronicky nemocných osob může zachránit život. Provádí se jednou dávkou vakcíny, platné je pouze pro aktuální chřipkovou sezónu, očkování je nutno každoročně opakovat.

Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění u následujících osob:
 • osoby nad 65 let
 • osoby umístěné v léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců
 • pacienti po splenektomii (odstranění sleziny), po transplantaci kostní dřeně
 • pacienti s chronickým závažným onemocněním srdce, dýchacích cest, ledvin a cukrovkou

Očkování těchto osob se v ordinaci provádí bezplatně.

Očkování je dále doporučeno u následujících osob:
 • rodinní příslušníci osob se závažným zdravotním postižením
 • všechny osoby, které ze zdravotních, rodinných nebo pracovních důvodu chtějí minimalizovat riziko onemocnění chřipkou
 • těhotné ženy
Očkování těchto osob se v ordinaci provádí za 500 Kč. (stav k 1.10.2021)

očkování proti pneumokokům

Pneumokok je bakterie, která způsobuje infekce dýchacích cest, často nasedá na předchozí virovou infekci. Vyvolává zápal plic, zánět dutin, u dětí často zánět středouší. Nebezpečné jsou zvláště tzv. invazivní infekce - meningitidy, sepse, pneumonie. Tyto se vyskytují především u osob nad 60 let, u dětí do 5 let a pacientů s chronickým onemocněním.
K očkování dospělých osob je k dispozici již pouze vakcína Prevenar 13. Je možno očkovat kdykoliv, i současně s očkováním proti chřipce.
Odstup od přechozího očkování vakcínou Pneumo23 se doporučuje 5 let

Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění v následujících případech
 • osoby nad 65 let
 • osoby umístěné v léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech pro seniory
Očkování těchto osob se v ordinaci provádí bezplatně

Očkování je dále doporučeno u následujících skupin
 • osoby s chronickými onemocněními - zvláště srdce, cév, plic a průdušek, jater, u diabetiků
 • osoby s vrozenou nebo získanou poruchou imunity
U těchto osob je očkování zpoplatněno částkou 1400 - 1600 Kč (v závislosti na aktuální ceně vakcíny).