očkování proti chřipce a pneumokokům

očkování proti chřipce

Chřipka je akutní onemocnění dýchacích cest charakterizované vysokými horečkami, kašlem a schváceností.
U osob, které netrpí žádným chronickým onemocněním dochází většinou k plnému uzdravení, ačkoliv rekonvalescence může být dlouhodobější a potíže mohou přetrvávat několik týdnů.
Oproti tomu u osob s chronickým onemocněním srdce, dýchacího ústrojí (například ischemická choroba srdeční, chronická obstrukční plicní nemoc, bronchiální astma), cukrovkou nebo selháním ledvin bývá průběh chřipky často komplikovaný a může vést k závažnému zhoršení zdravotního stavu, často i ohrožení života.

Epidemie chřipky postihují velkou část populace každoročně v zimních měsících.
Očkování proti chřipce může u zdravých osob zabránit onemocnění a pracovní neschopnosti, u chronicky nemocných osob může zachránit život. Provádí se jednou dávkou vakcíny, platné je pouze pro aktuální chřipkovou sezónu, očkování je nutno každoročně opakovat.

Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění u následujících osob:
  • osoby nad 65 let
  • osoby umístěné v léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců
  • pacienti po splenektomii (odstranění sleziny), po transplantaci kostní dřeně
  • pacienti s chronickým závažným onemocněním srdce, dýchacích cest, ledvin a cukrovkou

Očkování těchto osob se v ordinaci provádí bezplatně (Vaxigrip), ev. s doplatkem 100 Kč (Vaxigrip Tetra).

Očkování je dále doporučeno u následujících osob:
  • rodinní příslušníci osob se závažným zdravotním postižením
  • všechny osoby, které ze zdravotních, rodinných nebo pracovních důvodu chtějí minimalizovat riziko onemocnění chřipkou
Očkování těchto osob se v ordinaci provádí za 250 Kč (Vaxigrip), ev. 350 Kč (Vaxigrip Tetra).

očkování proti pneumokokům

Pneumokok je bakterie, která způsobuje infekce dýchacích cest, často nasedá na předchozí virovou infekci. Vyvolává zápal plic, zánět dutin, u dětí často zánět středouší. Nebezpečné jsou zvláště tzv. invazivní infekce - meningitidy, sepse, pneumonie. Tyto se vyskytují především u osob nad 60 let, u dětí do 5 let a pacientů s chronickým onemocněním.
K očkování dospělých osob je k dispozici již pouze vakcína Prevenar 13. Je možno očkovat kdykoliv, i současně s očkováním proti chřipce.
Odstup od přechozího očkování vakcínou Pneumo23 se doporučuje 5 let

Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění v následujících případech
  • osoby nad 65 let
  • osoby umístěné v léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech pro seniory
Očkování těchto osob se v ordinaci provádí bezplatně

Očkování je dále doporučeno u následujících skupin
  • osoby s chronickými onemocněními - zvláště srdce, cév, plic a průdušek, jater, u diabetiků
  • osoby s vrozenou nebo získanou poruchou imunity
U těchto osob je očkování zpoplatněno částkou 1400 - 1600 Kč (v závislosti na aktuální ceně vakcíny).