ceník nehrazené péče - vybrané položky

prohlídka s vystavením lékařského posudku podle zákona 373/2011
- základní cena (způsobilost k výkonu práce, řízení, držení zbrojního průkazu apod.)
 450 Kč
- snížená cena (způsobilost k řízení > 65 let, ke studiu, sportu, zdrav. průkaz)  250 Kč
 předoperační vyšetření (u výkonů nehrazených ze zdrav. pojištění)  300 Kč
 očkování  150 Kč + cena vakcíny
 výpis z dokumentace  250 Kč (u registrovaných pacientů s provedenou prevent. prohlídkou zdarma)
 vyplnění záznamu o úrazu, hospitalizaci  300-500 Kč (dle časové náročnosti)
 cílený výpis z dokumentace o úrazu
 100 Kč
 ostatní administrativní úkony
 100 Kč

Kompletní ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění je k dispozici v čekárně.