ceník nehrazené péče - vybrané položky

prohlídka s vystavením lékařského posudku podle zákona 373/2011
- základní cena (způsobilost k výkonu práce, řízení, držení zbrojního průkazu apod.)
 400 Kč
- snížená cena (způsobilost k řízení > 65 let, ke studiu, sportu, zdrav. průkaz)  200 Kč
 předoperační vyšetření (u výkonů nehrazených ze zdrav. pojištění)  300 Kč
 očkování  100 Kč + cena vakcíny
 výpis z dokumentace  200 Kč (u registrovaných pacientů s provedenou prevent. prohlídkou zdarma)
 vyplnění záznamu o úrazu, hospitalizaci  200 Kč
 cílený výpis z dokumentace o úrazu
 50 Kč
 ostatní administrativní úkony
 50 Kč

Kompletní ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění je k dispozici v čekárně.